Micro Không Dây - Micro Có Dây

Micro không dây : Là các sản phẩm micro sử dụng kết nối không dây (không có dây tín hiệu kết nối từ micro đến amply) nhưng vẫn có dây kết nối từ đầu thu đến amply ,thu phát bằng sóng UHF hoặc sóng VHF,một sản phẩm không dây sẽ bao gồm micro không dây đi kèm với đầu thu.